סוכות

גודל סוכה סוכה כשרה סוכה מחוזקת סוכה מתקפלת סוכה מהדרין רכישה
1.5x2 ₪449 599 ₪ 449 ₪ 949 ₪ לרכישה
2X2 549 ₪ 699 ₪ 549 ₪ 1029 ₪ לרכישה
2X3 649 ₪ 799 ₪ 849 ₪ ₪1120 לרכישה
2x4 849 ₪ ₪1049 999 ₪ ₪1720 לרכישה
2x5 999 ₪ ₪1149 ₪1199 ₪1900 לרכישה
2x6 ₪1149 ₪1299 ₪1499 ₪2129 לרכישה
2x7 ₪1249 ₪1399 ₪1599 ₪2329 לרכישה
2x8 ₪1449 ₪1599 ₪1699 ₪2629 לרכישה
2x9 ₪1649 ₪1799 ₪1799 ₪2900 לרכישה
3X3 749 ₪ 899 ₪ 949 ₪ ₪1260 לרכישה
4X3 999 ₪ ₪1149 ₪1199 ₪1900 לרכישה
5X3 ₪1099 ₪1249 ₪1399 ₪2041 לרכישה
6X3 ₪1399 ₪1549 ₪1549 ₪2570 לרכישה
7x3 ₪1499 ₪1649 ₪1649 ₪2800 לרכישה
8x3 ₪1649 ₪1799 ₪1799 ₪3440 לרכישה
9x3 ₪1799 ₪2019 ₪2019 ₪3690 לרכישה
10x3 ₪1899 ₪2049 ₪2049 ₪3900 לרכישה
4X4 ₪1699 ₪1849 ₪1849 ₪2780 לרכישה
4X5 ₪1799 ₪1949 ₪1949 ₪3329 לרכישה
4X6 ₪1899 ₪ 2049 ₪2049 ₪3550 לרכישה
4X7 ₪1999 ₪2149 ₪2149 ₪3899 לרכישה

בדים

בדים-
מידה
מתאים
לסוכה
בגודל
בד מצנח בד מאויר רכישה
7.2 מטר 1.5x2 ₪187 ₪201 לרכישה
8.2 מטר 2x2 ₪213 ₪229 לרכישה
10.2 מטר 2x3 ₪265 ₪285 לרכישה
12.2 מטר 3x3
2x4
₪317 ₪341 לרכישה
14.2 מטר 4x3
5x2
₪369 ₪397 לרכישה
16.2 מטר 5x3
4x4
₪421 ₪453 לרכישה
18.4 מטר 6x3
4x5
₪478 ₪509 לרכישה
20.4 מטר 7x3
4x6
₪530 ₪565 לרכישה
22.4 מטר 8x3
4x7
₪582 ₪620 לרכישה

סכך

גודל סוכה מידה סכך כשר סכך קני סוף מהודר רכישה
1.5x2 2.10x2.10
4.41 מ"ר
₪95 ₪183.5 לרכישה
2x2 2.10x2.10
4.41 מ"ר
₪95 ₪163 לרכישה
2x3 2.10X3.10
6.51 מ"ר
₪138 ₪241 לרכישה
2x4 2.10x2.10
(2 יחידות)
8.82 מ"ר
₪190 ₪326 לרכישה
3x3 1.60x3.10
(2 יחידות)
9.92 מ"ר
₪195 ₪367 לרכישה
4x3 2.10X3.10
(2 יחידות)
13.02 מ"ר
₪276 ₪482 לרכישה
5x3 2.10x3.10+
1.60x3.10
(2 יחידות)
₪333 ₪608 לרכישה
6x3 2.10x3.10
(3 יחידות)
₪390 ₪734 לרכישה
7x3 1.60x3.10
(2 יחידות)
2.10x3.10
( 2 יחידות)
₪471 ₪849 לרכישה
8x3 2.10x3.10
( 4 יחידות)
₪552 ₪964 לרכישה
4x4 2.10x4.10
(2 יחידות)
₪380 ₪652 לרכישה
4x5 2.10x3.10
(2 יחידות)
2.10x2.10
(2 יחידות)
₪466 ₪808 לרכישה
4x6 2.10x3.10
(4 יחידות)
₪552 ₪978 לרכישה